Post hbo cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (2023)

Vernieuwd flexibel programma

Geef je als vakbekwame beroepsbeoefenaar les in het mbo? Dan kun je je middels de flexibele PDG-opleiding kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo.

Je volgt werkcolleges waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten maak je in de les en breng je meteen in de praktijk op jouw werk.

Het doel van de flexibele PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep.De flexibele PDG houdt rekening met detijdsinvestering van de werkende leraar in het mbo. Deelnemers kunnen hun bekwaamheid op verschillende manieren bewijzen.

In dit programma zijn alle ingrediënten verwerkt die jou als startende docent helpen om studenten in het mbo op activerende wijze les te geven en te begeleiden in hun loopbaan. Je leert hoe je jouw vakkennis op het juiste niveau van de student kunt aanbieden en hoe je in je team kunt bijdragen aan onderwijsontwikkeling en goede zorg voor studenten. De opleiding stelt je in staat om binnen 18 maanden te voldoen aan de bekwaamheidseisen voor docent BVE. Zie ook delandelijke instroomeisen PDG.

Post hbo cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (1)

Start:

  • Dinsdag 24 oktober 2023: aanmelden
  • Maandag 30 oktober 2023: aanmelden

Dag:
Maandag of dinsdag

Investering:
€ 6.250

Opleidingsscholen ontvangen jaarlijks informatie over de prijzen voor PDG.

(Video) Online presentatie Pedagogisch Didactisch Getuigschrift | Hogeschool Rotterdam

Aantal deelnemers:
Minimaal 15

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

Onze deelnemers zijn werkzaam in de mbo-sector. De opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep. Je kwalificeert je als zij-instromer voor het beroep van docent in het mbo. De flexibele PDG houdt rekening met de tijdsinvestering van de werkende leraar in het mbo. Deelnemers kunnen hun bekwaamheid op verschillende manieren bewijzen.

Inhoud

Het doel van de flexibele PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De flexibele PDG-opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep.’

Met de flexibele PDG-opleiding kwalificeren vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer voor het beroep van docent in het mbo. De opleiding is flexibel, innovatief en sluit naadloos aan bij de uitdagingen van een startende docent. Daarom is de opleiding ‘spaarzaam’ ingericht met 6 beroepstaken waarin de ontwikkeling van uw professionele identiteit als docent centraal staat.

Post hbo cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (2)


Met ingang van het jaar 2018 – 2019 is de PDG aangepast aan de nieuwe bekwaamheidseisen en de nieuwe Generieke Kennisbasis. In de opleiding staan de pedagogische-, didactische- en professionele bekwaamheden centraal.

De opleiding heeft een omvang van 60 ecs, deze staan gelijk aan 1.680 uur. De helft van de opleidingstijd (50%) vindt plaats op de werkplek. De opleiding duurt 18 maanden. In elk cursusonderdeel wordt gewerkt aan een beroepstaak, gekoppeld aan de bekwaamheidseisen. Door op de werkplek aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding creëren we een waardevolle leercontext. In het curriculum model is dit zichtbaar gemaakt in het blok ‘werkplekleren’. Hieronder valt ook de begeleiding op de werkplek.

(Video) Bert Slotboom | Docent-trainer post-hbo-opleiding Doceren als 2e beroep

Flexibel programma

In de PDG-opleiding heeft de deelnemer de regie over zijn/haar eigen opleidingstraject.

Bekijk hier de verschillende scenario’s die mogelijk zijn.

Post hbo cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (3)Flexibel programma

Werkwijze

In elke cursus werk je aan een beroepstaak, gekoppeld aan de bekwaamheidseisen. Door op de werkplek aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding creeren we een waardevolle leeromgeving. Hieronder valt ook de begeleiding op de werkplek. Tijdens de bijeenkomst werk je aan een gedeelte van de gehele beroepstaak van de cursus. Jij kiest aan welke leerdoelen je wilt werken en je benuttheoretische concepten en oefeningen tijdens de bijeenkomsten voor het realiseren van je beroepstaak. In de eerste fase van de opleiding worden mini-lessen en het uitwisselen van beeldmateriaal van lessituaties gebruikt als middel voor feedback.

Met blended learning sluiten we optimaal aan bij jouw vertrekpunt bij het aantonen van jouw bekwaamheden bij de beroepstaak van de betreffende cursus. Vanuit de inhoud (bekwaamheidseisen en generieke kennisbasis) streven we ernaar om je de mogelijkheid te bieden in verschillende (niet tijd- en plaatsgebonden) contexten te leren. Er zijn vier contexten van leren zichtbaar in de opleiding: werken aan beroepsproducten (werkplekleren), individueel/zelfgestuurd leren, samenwerkend leren en klassikaal leren. Deze vier staan in het leerproces voortdurend in verbinding met elkaar.

Online en offline werkvormen staan ten dienste aan (1) het in toenemende mate zelfstandig opbouwen van jouw bekwaamheid als docent en (2) de interactie en verbinding tussen trainers, jij als deelnemer en deelnemers onderling.

De rol van online technologie zorgt ervoor dat het verwerven van de kennis meer plaatsvindt buiten de bijeenkomsten, zodat er tijdens de bijeenkomsten meer tijd is voor differentiatie, profilering & feedback van de trainer op jouw leerprocesproces.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na afronding

De opleiding heeft nu een herkenbaar bachelor eindniveau, dat aansluiting geeft op een Tweedegraads Lerarenopleiding als vervolgopleiding.

Het verwerven van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift leidt tot het verklaren van benoembaarheid zoals bedoeld in de artikelen 4.2.3 en 4.2.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, die eindverantwoordelijk is voor de PDG-opleiding. Het PDG voldoet daarmee aan de bepalingen in artikel 7a.4 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Doorstuderen

Wil je verder studeren? Het PDG getuigschrift geeft recht op vrijstelling in de tweedegraads lerarenopleiding. Ook de masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn bekend met het getuigschrift PDG.

Doorstroom naar Lerarenopleiding

Doorstroom pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) naar lerarenopleiding
Vrijstellingen voor studenten die het PDG hebben afgerond vanaf 1 september 2016.

De basis voor het curriculum van het pedagogisch Didactisch getuigschrift, van 60 sp., vormen het landelijk raamwerk Pedagogisch Didactisch getuigschrift, het competentieprofiel voor leraren, de generieke kennisbasis (GKB) tweedegraads lerarenopleidingen, kennisbasis ICT en het addendum generieke kennisbasis beroepsopleidend onderwijs. Toelatingseis is een WO/HBO- diploma, niet zijnde een diploma van een lerarenopleiding, of aantoonbaar bewijs van HBO werk- en denkniveau.

(Video) Didactische vaardigheden

Een student met een afgerond PDG vanaf 1 september 2016 en volgend, die zich aanmeldt voor de tweedegraads lerarenopleiding, krijgt vrijstelling voor: het hele BV-programma (40 sp.), Werkplekleren niveau 1 (6 sp.), stage jaar 2 (10 sp.), stage jaar 3 (10 sp.), totaal 66 studiepunten.
Studenten die daarnaast een afgeronde HBO-opleiding, dan wel WO-opleiding hebben, krijgen ook vrijstelling voor de Minor (30 sp.) en HR keuzeonderwijs (12 sp.), 108 studiepunten in totaal.

Post hbo cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (4)

Praktische informatie

De belangrijke informatie op een rij

  • Toelatingsvoorwaarden
  • Informatiebijeenkomst
  • Vrijstellingen
  • Fronter: online leeromgeving
  • Veelgestelde vragen

Interesse in deze opleiding?

Meld je aan

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

Word vakbekwaam docent in het mbo. Kwalificeer jezelf voor het beroep van docent.
De kwaliteit van de werkplek is cruciaal voor de ontwikkeling van docenten in opleiding. In deze cursus richt je je op het ontwikkelen en organiseren daarvan binnen Samen Opleiden.
In de Post-hbo-training 'Coach (zijn) in het onderwijs’ professionaliseer je je verder als coach. Ook weet je hoe je het maximale uit jouw collega’s haalt. In acht bijeenkomsten leer je diverse vaardigheden.
Hogeschool Rotterdam biedt samen met de Thomas More Hogeschool een éénjarig traject aan, waarin je je kunt professionaliseren tot basisbekwame montessorileraar.
Onze opleiding tot vakbekwame montessorileraar basisonderwijs is geschikt voor de montessorileraar die al een diploma basiskwame montessorileraar in handen heeft.
Verwerf je competenties voor het beroep NT2 docent met deze Post-hbo opleiding.
Make IT Work is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden voor IT-functies zoals Software Engineer, Data Analist en Security Specialist.
Het instituut voor lerarenopleidingen biedt ism met de Rode Loper een nascholings- traject voor pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoeps- gerichte leerweg in het vmbo. Het traject leidt op tot de buitengewone bekwaamheid van ‘groepsleerkracht in het vmbo basiskader’ en heeft een landelijk kader.
Begeleid de ontwikkeling van docenten in opleiding en collegae op de werkplek. Professionaliseer jezelf met deze Post-hbo training van Hogeschool Rotterdam
Bevoegd worden voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs?Volg deze Post-hbo opleiding van Hogeschool Rotterdam
Voor docenten die binnen het profiel PIE les willen geven, biedt Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen (HR-IvL) een professionaliseringstraject aan.
Zou je als docent graag het studiesucces van je studenten vergroten? Met de cursus Didactisch coachen versterk je de motivatie en het leerproces van jouw studenten.
Hoe stimuleer je de denkvaardigheden van je leerlingen? Vergroot het kritisch denken en probleemoplossend vermogen van je leerlingen met behulp van deze Post-hbo cursus.
Hoe is jouw interactie in de klas? Ben je scherp, zit je er bovenop of laat je het gaan? Wil je leren hoe je hier bewust mee om kan gaan? Versterk jezelf als docent én persoon met deze Post-hbo cursus.
De huidige periode waarin wij leven dwingt ons allemaal tot het nadenken over digitaal lesgeven. Maar wat doen we als het straks allemaal weer ‘normaal’ is, hoe combineer je digitaal leren met lesgeven in het klaslokaal? Professionaliseer jezelf met deze Post-hbo cursus
Wordt er bij jou op school steeds meer met Office 365 en Microsoft Teams gewerkt en zou je hier graag wat meer over willen weten of alles nog een keer willen opfrissen? Dan is deze cursus iets voor jou.
Als je docent bent is het van tijd tot tijd zinvol om te ervaren hoe jij voor de klas staat vanuit een ander perspectief dan dat van jezelf. Een beeldcoachtraject helpt jou om je verder te ontwikkelen als docent.
Als je docent bent is het van tijd tot tijd zinvol om te ervaren hoe jij voor de klas staat vanuit een ander perspectief dan dat van jezelf. Een beeldcoachtraject helpt jou om je verder te ontwikkelen als docent.
In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek. Aan leerkrachten die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat op school. Met de opleiding vakspecialist muziek kun je die leerkracht worden. Deze opleiding is een uniek samenwerkingsverband tussen Thomas More Hogeschool, Codarts, Inholland en Hogeschool Rotterdam.
Hogeschool Rotterdam investeert in een kwalitatief hoogwaardig aanbod ‘Leven Lang Ontwikkelen (LLO)’ voor werkende professionals.In lijn met deze investering zijn de lerarenopleidingen in 2021 gestart met de landelijke pilot Microcredentials. Aan deze pilot nemen 21 hogescholen en 10 universiteiten deel.
Welkom bij de Webinar-omgeving van post-hbo-onderwijs, Hogeschool Rotterdam. Binnen deze omgeving bieden we regelmatig expert Webinars aan met actuele onderwijskundige thema's.
(Video) 20151020 didactische vaardigheden deel-1
(Video) Standing on the shoulders of giants: over de relatie tussen docent en samenleving

Videos

1. Webinar over onderwijsbevoegdheden. Hoe & Wat? | dd. 20210208
(Instituut Mentoris)
2. Deelnemers over HAN VDO opleiding Didactiek in het hoger onderwijs
(HAN VDO)
3. Webinar over werken in het Praktijk- en Beroepsonderwijs (PBO) voor zij-instromers | dd. 20210201
(Instituut Mentoris)
4. Wat leer je tijdens je Pedagogisch Practicum?
(Faculty of Social and Behavioural Sciences Utrecht University)
5. Online Voorlichting Zij-Instroom Leraar basisonderwijs Pabo (FHKE)
(Fontys Hogeschool)
6. Online voorlichting Pabo - Het Jonge Kind Specialist (Fontys)
(Fontys Hogeschool)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 15/05/2023

Views: 5906

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.